hukuki dinlenilme hakkı

 1. Yargı Kararları

  9.HD İşçilik Alacak Hesabında Bilirkişinin Yetki ve Görevini Aşarak Takdiri İndirim Yapılması İsabetsizdir

  İşçilik Alacak Hesabında Bilirkişinin Yetki ve Görevini Aşarak Takdiri İndirim Yapılması İsabetsizdir (YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS 2017/10876 KARAR 2019/12459) Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz...
 2. Yargı Kararları

  13.HD Tüketici Hakem Heyeti Ret Kararına İtiraz / Ön İnceleme Duruşmasına Mazeret Bildirmesine Rağmen Avukatın Yoklu

  Tüketici Hakem Heyeti Ret Kararına İtiraz / Ön İnceleme Duruşmasına Mazeret Bildirmesine Rağmen Avukatın Yokluğunda Tahkikat Aşamasına Geçilmesi / Savunma Hakkı (YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ ESAS 2019/1809 KARAR 2019/4581) Taraflar arasındaki itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda...
 3. Yargı Kararları

  3.HD Buzdolabında Oluşan Hasar Bedelin Ödenmesi İçin Verilen Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali İstemi

  Buzdolabında Oluşan Hasar Bedelin Ödenmesi İçin Verilen Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali İstemi Taraflar arasındaki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptali davasının yapılan yargılama sonunda yerel mahkemece verilen hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına...
 4. Yargı Kararları

  13.HD Dava Dilekçesi Davalılara Tebliğ Edilmeden Görevsizlik Kararı Verilmesinin HMK m. 27'de Yer Alan Hukuki

  Dava Dilekçesi Davalılara Tebliğ Edilmeden Görevsizlik Kararı Verilmesinin HMK m. 27'de Yer Alan Hukuki Dinlenilme Hakkına Aykırı Olduğu Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın mahkemenin görevsizliğine dair verilen hükmün süresi...