hükümlü lehine hesaplama

  1. Yargı Kararları

    1.CD Çektirilecek Cezanın İnfazı Konusunda Oluşan Tereddütün Giderilmesi / İnfazda Hükümlü Lehine Hesaplama

    Çektirilecek Cezanın İnfazı Konusunda Oluşan Tereddütün Giderilmesi / İnfazda Hükümlü Lehine Hesaplama (Yargıtay 1. Ceza Dairesi ESAS 2018/496 KARAR 2018/2684) Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan sanık Ö. Y.ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188/3, 188/4-b, 62...