ibraname

  1. Yargı Kararları

    9.HD İşçilik Alacaklarının Tahsili İstemi / İbranamenin Geçerliliği / Fotokopi İbraname Üzerinden İmza

    İşçilik Alacaklarının Tahsili İstemi / İbranamenin Geçerliliği / Fotokopi İbraname Üzerinden İmza İncelemesi Yapılamayacağı YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2017/26370 KARAR NO: 2017/17676 KARAR TARİHİ: 7.11.2017 Dava, işçilik alacaklarının tahsili istemine ilişkindir. Taraflar arasında...