icra müdürlüğü

  1. Yargı Kararları

    8.HD Yapılan Takipte Haricen Tahsil Olunan Para İcra Müdürlüğünce Tahsil Edilmediğinden Alacaklının Cezaevi Harcı

    Yapılan Takipte Haricen Tahsil Olunan Para İcra Müdürlüğünce Tahsil Edilmediğinden Alacaklının Cezaevi Harcı Ödemesi Gerekmez Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı vekili tarafından temyiz...