icra satışı

  1. Yargı Kararları

    İhtiyati Tedbir Kararı İcra Satışı Engellemez / Satın Almaya Dayalı Tapu İptali Ve Tescil

    İhtiyati Tedbir Kararı İcra Satışı Engellemez / Satın Almaya Dayalı Tapu İptali Ve Tescil Taraflar arasında görülen davada ihtiyati tedbir talebinin kabulüne ilişkin ilk derece mahkemesince verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen karara karşı feri müdahil (3. kişi) tarafından istinaf...