idare mahkemesi

  1. Yargı Kararları

    15.İDD İdare Mahkemesi'nin Kararının Hukuka Uygun Olmadığı İleri Sürülerek Temyizen İncelenerek Bozulması İstemi

    İdare Mahkemesi'nin Kararının Hukuka Uygun Olmadığı İleri Sürülerek Temyizen İncelenerek Bozulması İstemi Davalı idarenin, yolcu taşımacılığı yetki belgesi almak için ibrazı zorunlu belgeler arasında sayılan ''Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası'' ile ''Karayolu Yolcu...
  2. Yargı Kararları

    2.İDD İdare Mahkemesince Verilen Kararın Onanmasına Dair Danıştay 5. Dairesinin Kararının; Davalı İdare Tarafından

    İdare Mahkemesince Verilen Kararın Onanmasına Dair Danıştay 5. Dairesinin Kararının; Davalı İdare Tarafından 2577 sayılı İYUK m. 54 Uyarınca Düzeltilmesi İstemi İzmir ili, ... ilçesi, ... Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan davacının, aile hekimliği sözleşmesinin...