idarenin bütünlüğü

  1. Yargı Kararları

    13.İDD Kamu İhale Kurulu Kararının İptali İstemi / İtirazen Şikayet Başvurusu / Terör Örgütüyle İltisakı Yahut İrtiba

    Kamu İhale Kurulu Kararının İptali İstemi / İtirazen Şikayet Başvurusu / Terör Örgütüyle İltisakı Yahut İrtibatı Bulunması / İhale Dışı Bırakılma / Araştırma Tutanağında Soyut İfadelerin Yer Alması / İdarenin Bütünlüğü (DANIŞTAY 13. DAİRE BAŞKANLIĞI ESAS 2017/1833 KARAR 2018/75) ÖZET: Dava...