idareye karşı tazminat

  1. Yargı Kararları

    15.İDD Doktor Hatası Sonucu Ölüm / Önce İdareye Başvuru / İdareye Karşı Tazminat / Faiz Başlangıç Tarihi

    Doktor hatası sonucu ölüm olayında idareye karşı açılan tazminat davasında; faiz başlangıç tarihi olarak, adli yargıda açılan davanın tarihinin dikkate alınması gerekir (Danıştay 15. Daire Esas 2017/1798 Karar 2019/32) İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesinin 16/05/2017 tarih ve...