idari işlem

  1. Yargı Kararları

    8.HD Ölen Kişinin Nüfus Kütüğünden Düşürülmesi İşlemi İdari Bir İşlem Olduğundan Mahkemece Sadece Ölümün ve Ölüm

    Ölen Kişinin Nüfus Kütüğünden Düşürülmesi İşlemi İdari Bir İşlem Olduğundan Mahkemece Sadece Ölümün ve Ölüm Tarihinin Tespitine Karar Verilmesi Gerekirken 'Sağ' İbaresi Yerine Ölüm Tarihinin Tesciline Karar verilmesi Doğru Değildir (YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/12469 KARAR 2018/16074)...
  2. Yargı Kararları

    Yerel Yönetimlerin Acele Kamulaştırma Yetkisine Bir Bakış 2602-232X

    Konumuza geçmeden evvel mülkiyet hakkı kavramını izah etmek gerekmektedir. Zira kamulaştırma, kanunların verdiği yetkiye dayanılarak mülkiyet hakkına yapılan bir müdahale şeklidir.Mülkiyet, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde tahsis edilen sahipliktir ve bu sahip olma hali öyle güçlü bir...