iflas

  1. Yargı Kararları

    23.HD İflas Kararı Verilmesinden Sonra, İflas Davasından Feragatin Geçersiz Olduğu

    İflas Kararı Verilmesinden Sonra, İflas Davasından Feragatin Geçersiz Olduğu Taraflar arasında görülen iflasın açılması davası sonucunda verilen hükmün düzeltilerek onanmasına dair Dairemizin 23.01.2017 gün ve 2015/8460 Esas, 2017/149 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi...