ihtiyaç iddiasının ispatı

  1. Yargı Kararları

    3.HD Konut İhtiyacı Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi / İhtiyaç İddiasının İspatı

    Konut İhtiyacı Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi / İhtiyaç İddiasının İspatı (YARGITAY 3. Hukuk Dairesi ESAS 2018/7751 KARAR 2019/493) Taraflar arasındaki kiralananın tahliyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı...