ihtiyati haciz

 1. Yargı Kararları

  Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali / İhtiyati Haciz Talep Eden, Para Borcunun Alacaklısı Olduğu

  Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali / İhtiyati Haciz Talep Eden, Para Borcunun Alacaklısı Olduğunu, Borcun Rehinle Temin Edilmediğini ve Borcun Vadesinin Gelmiş Olduğunu Yaklaşık Olarak Mahkemeye Kanaat Getirecek Tarzda İspat Etmek Durumundadır (İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12...
 2. Yargı Kararları

  Takipten Önce Açılan Menfi Tespit Davasında İcra Takibinin Durdurulması Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı Verile

  Takipten Önce Açılan Menfi Tespit Davasında İcra Takibinin Durdurulması Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilir / İhtiyati Haciz Kararı İcra İşlemi Olmadığından Tedbir Kararı, İhtiyati Haciz Kararını Engellemez (İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 16. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/3716 KARAR...
 3. Yargı Kararları

  CGK Derdest Dosyanın Sanığının, İhtiyati Haczin Kaldırılması İçin Noter Vasıtasıyla Hakime İhtar Çekme Şeklinde

  Derdest Dosyanın Sanığının, İhtiyati Haczin Kaldırılması İçin Noter Vasıtasıyla Hakime İhtar Çekme Şeklinde Gerçekleşen Davranışı Hukuka Aykırıdır (YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS 2018/276 KARAR 2018/333) Sanık ...'nin yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs suçundan...
 4. Yargı Kararları

  20.HD İhtiyati Haciz / Çeke Dayalı İhtiyati Hacizde Yetkili Mahkeme

  İhtiyati Haciz / Çeke Dayalı İhtiyati Hacizde Yetkili Mahkeme (YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/9970 KARAR 2016/9970) Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret ve Gebze Asliye Ticaret Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin...
 5. Yargı Kararları

  11.HD Banka Kredisine Kefil Olan Borçlunun Malvarlığına İhtiyati Haciz Konulabilir

  Banka Kredisine Kefil Olan Borçlunun Malvarlığına İhtiyati Haciz Konulabilir ....Asliye Ticaret Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 13.05.2016 tarih ve 2015/685 D.İş sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi ihtiyati haciz talep eden (alacaklı) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin...
 6. Yargı Kararları

  17.HD Ölümlü Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İçin İhtiyati Haciz Kararı Verilmesi Gerektiği

  Ölümlü Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İçin İhtiyati Haciz Kararı Verilmesi Gerektiği Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; ara kararda yazılı nedenlerden dolayı ihtiyati haciz talebinin reddine dair verilen ara kararın süresi içinde...