ihtiyati tedbir

 1. Yargı Kararları

  Takipten Önce Açılan Menfi Tespit Davasında İcra Takibinin Durdurulması Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı Verile

  Takipten Önce Açılan Menfi Tespit Davasında İcra Takibinin Durdurulması Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilir / İhtiyati Haciz Kararı İcra İşlemi Olmadığından Tedbir Kararı, İhtiyati Haciz Kararını Engellemez (İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 16. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/3716 KARAR...
 2. Yargı Kararları

  11.HD Banka Teminat Mektubu Bedelinin Bankadan Tahsili İstemi / Banka Teminat Mektubu Vermekle Üçüncü Kişinin Fiilin

  Banka Teminat Mektubu Bedelinin Bankadan Tahsili İstemi / Banka Teminat Mektubu Vermekle Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt Eden Bankanın, Mektup Bedelini Derhal Tazmin Etmesi Gerektiği / İhtiyati Tedbir Kararına Muhalefetin Aynı Zamanda Suç Teşkil Ettiği Banka teminat mektubu vermekle üçüncü...
 3. Yargı Kararları

  İhtiyati Tedbir Kararı İcra Satışı Engellemez / Satın Almaya Dayalı Tapu İptali Ve Tescil

  İhtiyati Tedbir Kararı İcra Satışı Engellemez / Satın Almaya Dayalı Tapu İptali Ve Tescil Taraflar arasında görülen davada ihtiyati tedbir talebinin kabulüne ilişkin ilk derece mahkemesince verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen karara karşı feri müdahil (3. kişi) tarafından istinaf...
 4. Yargı Kararları

  2.HD Boşanma ve Ayrılık Davalarında Sadece Uyuşmazlık Konusu Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilir / Karşılı

  Boşanma ve Ayrılık Davalarında Sadece Uyuşmazlık Konusu Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilir / Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı erkek tarafından; her iki...