iik m 269/c

  1. Yargı Kararları

    Borçlu Kira Akdine İtiraz Etmemiş Olmakla Akdi Kabul Etmiş Sayılır ve Bu Durumda Borca Yönelik İtirazını

    Borçlu Kira Akdine İtiraz Etmemiş Olmakla Akdi Kabul Etmiş Sayılır ve Bu Durumda Borca Yönelik İtirazını İİK 269/c Maddesinde Yazılı Belgeler İle İspatlayabilir Yukarıdaki mahal esas ve karar numarası ayrıntılı olarak belirtilen İlk Derece Mahkeme kararının süresi içinde istinaf kanun yoluna...