iik m. 40

  1. Yargı Kararları

    8.HD İcranın Eski Hale İadesi / Borçlulara Ait İhale ile Satılan Taşınmazları Alacaklı, Alacağına Mahsuben Satın Almışsa, Alacaklı Tarafından Üçüncü Kişile

    İcranın Eski Hale İadesi / Borçlulara Ait İhale ile Satılan Taşınmazları Alacaklı, Alacağına Mahsuben Satın Almışsa, Alacaklı Tarafından Üçüncü Kişilere Devir Söz Konusu Olmadığı Takdirde, İcranın Eski Hale Getirilmesi Gerektiği / Satın Alınan Taşınmazların Tapu Kayıtlarının Satış Öncesi Duruma...