iik m. 89

  1. Yargı Kararları

    4.HD Haciz İhbarnamelerine İtiraz Dilekçeleri Üzerinde İcra Müdürlüğü Görevlilerinden Kimsenin Havalesini

    Haciz İhbarnamelerine İtiraz Dilekçeleri Üzerinde İcra Müdürlüğü Görevlilerinden Kimsenin Havalesini Gösterir Kaydın OImaması / İİK, m. 89/3 Uyarınca Menfi Tespit Davası / Dava Masrafları YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2017/3342 KARAR NO: 2017/6658 KARAR TARİHİ: 1.11.2017 Dava, İcra ve...