ilkokul müdürü

  1. Yargı Kararları

    İlkokul Müdürünün Sınıf Öğretmeni Olarak Atanmasına İlişkin İşlemin İptali / Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim

    İlkokul Müdürünün Sınıf Öğretmeni Olarak Atanmasına İlişkin İşlemin İptali / Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu Kapsamında Başarısız Olma / Yöneticilik Görevinin Sona Ermesi (İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 1. İDARİ DAVA DAİRESİ ESAS 2017/221 KARAR 2017/397)...