imar planı

  1. Yargı Kararları

    İTİRAZ Kamulaştırma Kanunu’na 6745 s. Kanun’un 34. Maddesiyle Eklenen Geçici 11. Maddenin Anayasa’ya Aykırılığı İleri

    Kamulaştırma Kanunu’na, 6745 s. Kanun’un 34. Maddesiyle Eklenen Geçici 11. Maddenin Anayasa’ya Aykırılığı İleri Sürülerek İptali İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR Ankara 2. İdare Mahkemesi (E.2016/196) Adana 3. İdare Mahkemesi (E.2017/41) İTİRAZLARIN KONUSU: 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı...