imara aykırı ve kaçak yapılar

  1. Yargı Kararları

    23.HD Usuli Kazanılmış Hakkın İstisnası Olan Geriye Etkili Bir Kanuni Düzenleme Olması Sebebiyle

    Usuli Kazanılmış Hakkın İstisnası Olan Geriye Etkili Bir Kanuni Düzenleme Olması Sebebiyle "31.12.2017 Tarihinden Önce Yapılmış İmara Aykırı ve Kaçak Yapılar" İle İlgili Hükmün Mahkemelerce Eldeki Davalar İçin de Uygulanması Gerektiği Gibi Öncesinde Aksine Verilmiş Bir Bozma Kararı Bulunsa Bile...