infazda tereddüt

  1. Yargı Kararları

    1.CD Çektirilecek Cezanın İnfazı Konusunda Oluşan Tereddütün Giderilmesi / İnfazda Hükümlü Lehine Hesaplama

    Çektirilecek Cezanın İnfazı Konusunda Oluşan Tereddütün Giderilmesi / İnfazda Hükümlü Lehine Hesaplama (Yargıtay 1. Ceza Dairesi ESAS 2018/496 KARAR 2018/2684) Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan sanık Ö. Y.ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188/3, 188/4-b, 62...
  2. Yargı Kararları

    20.HD Kat Maliklerinin Beşte Dördünün Rızasının Olup Olmadığı Değerlendirilmeksizin KMK Uyarınca Projeye Aykırı

    Kat Maliklerinin Beşte Dördünün Rızasının Olup Olmadığı Değerlendirilmeksizin KMK Uyarınca Projeye Aykırı Olarak Ortak Alanlara Kurulan Kameraların Sadece Yer ve Açılarının Değiştirilmesi Yönünde Hüküm Kurulması Doğru Değildir (YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ ESAS 2017/2277 KARAR 2018/7965)...