inşaat sözleşmesi

  1. Yargı Kararları

    23.HD Arsa Sahibinin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İmzalarken Güttüğü Saikin 6502 Sayılı Kanunda Tanımlanan

    Arsa Sahibinin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İmzalarken Güttüğü Saikin 6502 Sayılı Kanunda Tanımlanan Tüketicinin Saikinden Farklı Olduğu Gözden Kaçırılmamalıdır (YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/3982 KARAR 2019/2799) Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması...