insan hakları

  1. Yargı Kararları

    Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Adil Yargılanma Hakkı

    Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Adil Yargılanma Hakkı Hak ne diyor? Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle gerek kendisine karşı cezai mahiyette herhangi isnadın tespitinde, yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız mahkeme tarafından davasının, makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun...