intihal

  1. Yargı Kararları

    5.İDD Etik Kusuru İşlemek Suretiyle İntihal Suçunda Soruşturma Açılabilmesi İçin Eser Sahibinin Şikayeti Gerekir

    Etik Kusuru İşlemek Suretiyle İntihal Suçunda Soruşturma Açılabilmesi İçin Eser Sahibinin Şikayeti Gerekir (DANIŞTAY 5. DAİRE BAŞKANLIĞI ESAS 2016/1430 KARAR 2016/2035) Şüpheli: ........ - Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Suçları: 1- 2011 yılında...