iptal davası

  1. Yargı Kararları

    20.HD Kat Malikleri Kurulunca Verilen Kararlara Karşı İptal Davası Açılması Süreleri

    Kat Malikleri Kurulunca Verilen Kararlara Karşı İptal Davası Açılması Süreleri Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya...