iş güvencesi

  1. Yargı Kararları

    22.HD İş Kanununun M. 18 Uyarınca İşçinin İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanabilmesi İçin Fesih Bildiriminin Yapıld

    İş Kanununun M. 18 Uyarınca İşçinin İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanabilmesi İçin Fesih Bildiriminin Yapıldığı Tarihte İş Yerinde 30 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılması Gerekir (YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/11146 KARAR 2018/18819) Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen...