iş kanunu

  1. Yargı Kararları

    1475 sayılı İş Kanunu'nun Yürürlükteki 14. maddesi

    1475 sayılı İş Kanunu'nun Yürürlükteki 14. maddesi Kıdem tazminatı Madde 14 – (Değişik birinci fıkra: 29/7/1983 -2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin: 1. İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında, 2. İşçi tarafından bu...
Üst