iş yeri sağlık kurul raporu

  1. Yargı Kararları

    9.HD İş Sözleşmesinin Feshinin Geçerliliği İçin İş Yeri Hekimleri Tarafından Düzenlenen İşçinin Maluliyetine Dair

    İş Sözleşmesinin Feshinin Geçerliliği İçin İş Yeri Hekimleri Tarafından Düzenlenen İşçinin Maluliyetine Dair Rapor Yeterli Olmayıp, Kamu Hastaneleri Tarafından Düzenlenecek Sağlık Heyet Raporunun Alınması Gerekmektedir (YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS 2017/26849 KARAR 2018/19505) Dava, feshin...