işçilerin kavga etmesi

  1. Yargı Kararları

    HGK İki İşçinin Birbiriyle İş Yerinde Kavga Etmesi ve Kavganın Kim Tarafından Başlatıldığının Tespit Edilememesi

    İki İşçinin Birbiriyle İş Yerinde Kavga Etmesi ve Kavganın Kim Tarafından Başlatıldığının Tespit Edilememesi, Her İki İşçinin de İş Akdinin Feshedildiği / İş Sözleşmesinin Haklı Feshi Nedeniyle Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddi Dava; işçilik alacakları istemine ilişkindir. Davacı ile...