işçilik alacakları hesabı

  1. Yargı Kararları

    9.HD İşçilik Alacak Hesabında Bilirkişinin Yetki ve Görevini Aşarak Takdiri İndirim Yapılması İsabetsizdir

    İşçilik Alacak Hesabında Bilirkişinin Yetki ve Görevini Aşarak Takdiri İndirim Yapılması İsabetsizdir (YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS 2017/10876 KARAR 2019/12459) Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz...