isim değişikliği

  1. Yargı Kararları

    8.HD Cinsiyet Değişikliği Davası / Nüfusta Cinsiyetin Düzeltilmesi / İsim Değişikliği Talebi

    Cinsiyet Değişikliği Davası / Nüfusta Cinsiyetin Düzeltilmesi / İsim Değişikliği Talebi (YARGITAY 8. Hukuk Dairesi ESAS 2017/7555 KARAR 2017/11810) Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün kurum...