islah yoluyla istem ekleme

  1. Yargı Kararları

    8.HD Tahliye Davasına Islah ile İtirazın Kaldırılması Davası Eklenemeyeceği / Daha Önce Davaya Konu Edilmeyen Husus

    Tahliye Davasına Islah ile İtirazın Kaldırılması Davası Eklenemeyeceği / Daha Önce Davaya Konu Edilmeyen Hususun Islah Yoluyla İstem Konusu Yapılamayacağı Dava, takibe itiraz edilmediğinden bahisle kesinleşen takip nedenine dayalı tahliye istemine ilişkindir. Davacı alacaklı, ıslah dilekçesi...