islah

  1. Yargı Kararları

    8.HD Tahliye Davasına Islah ile İtirazın Kaldırılması Davası Eklenemeyeceği / Daha Önce Davaya Konu Edilmeyen Husus

    Tahliye Davasına Islah ile İtirazın Kaldırılması Davası Eklenemeyeceği / Daha Önce Davaya Konu Edilmeyen Hususun Islah Yoluyla İstem Konusu Yapılamayacağı Dava, takibe itiraz edilmediğinden bahisle kesinleşen takip nedenine dayalı tahliye istemine ilişkindir. Davacı alacaklı, ıslah dilekçesi...
  2. Yargı Kararları

    Türk İdari Yargısında Islah

    Türk İdari Yargısında Islah Yargılama usulünde ıslah, taraflardan birinin yapmış olduğu usul işleminin tamamen veya kısmen düzeltilmesine denir. Islah müessesesi, başka bir deyişle iddia ve savunmanın değiştirilmesi veya genişletilmesi yasağını bertaraf eden bir imkândır. Zira bu suretle...