işsizlik sigortası poliçesi

  1. Yargı Kararları

    HGK Davacının Yapmış Olduğu Kredi Kartı Ödemeleri Bağlamında Dava Dışı Dain-i Mürtehin Banka Davaya Muvafakat

    Davacının Yapmış Olduğu Kredi Kartı Ödemeleri Bağlamında Dava Dışı Dain-i Mürtehin Banka Davaya Muvafakat Vermese Bile Davacının Davada Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunduğunun Kabulü Gerekir (YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS 2017/11-91 KARAR 2018/924) Taraflar arasındaki “Sigorta poliçesine...
  2. Yargı Kararları

    HGK Kredi Kartı İşsizlik Sigortası Poliçesine Dayalı Alacak İstemi

    Kredi Kartı İşsizlik Sigortası Poliçesine Dayalı Alacak İstemi (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS 2017/11-91 KARAR 2018/924) Dava, kredi kartı işsizlik sigorta poliçesine dayalı alacak istemine ilişkindir. TTK.'nın 1269'uncu maddesi uyarınca, malı rehin alan kimse sıfatıyla o mal üzerindeki...