istinaf kanun yolu

  1. Yargı Kararları

    6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 344

    6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 344 Harç ve giderlerin yatırılması MADDE 344 - (1) İstinaf dilekçesi verilirken, istinaf kanun yoluna başvuru için gerekli harçlar ve tebliğ giderleri de dâhil olmak üzere tüm giderler ödenir. Bunların hiç ödenmediği veya eksik ödenmiş olduğu sonradan...
Üst