istinaf

 1. Yargı Kararları

  Askı İlan Süresinde Açılan Kadastro Tespitine İtiraz / İstinaf İçin Kesinlik Sınırı

  Askı İlan Süresinde Açılan Kadastro Tespitine İtiraz / İstinaf İçin Kesinlik Sınırı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 352.maddesi uyarınca dosya incelendi. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı dava dilekçesinde özetle; ...ili ...ilçesi ...Köyü'nde yapılan kadastro çalışmaları sırasında ham...
 2. Yargı Kararları

  15.HD Yargılamanın Yenilenmesine Dair Verilen Kararların İstinafa mı Temyize mi Tabi Olduğu

  Yargılamanın Yenilenmesine Dair Verilen Kararların İstinafa mı Temyize mi Tabi Olduğu Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik sebebiyle mahalline iade edilen dosya ikmâl...
 3. Yargı Kararları

  Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan Tazminat İstemi / İstinaf Mahkemelerinin Faaliyete Geçtiği Tarihten

  Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan Tazminat İstemi / İstinaf Mahkemelerinin Faaliyete Geçtiği Tarihten Önce Verilen Kararlar Dava, kamulaştırmasız el koymadan kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Dosyada, ilk kararın istinaf mahkemelerinin faaliyete geçtiği tarihten önce verildiği ve...