işverenin ücretsiz çalışan eşi

  1. Yargı Kararları

    10.HD Eşinin Yanında Ücret Almadan Çalışma Nedeniyle Sigortalı Sayılmanın Olanaklı Olmadığı

    Eşinin Yanında Ücret Almadan Çalışma Nedeniyle Sigortalı Sayılmanın Olanaklı Olmadığı (YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/11184 KARAR 2018/7280) ÖZETİ: Davanın yasal dayanaklarından, 506 sayılı Kanunun 2. maddesi hükmüne göre; bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından...