işyeri dokunulmazlığını ihlal

  1. Yargı Kararları

    1.CD Denetim Süresinde Yeni Suç İşlenmesi Üzerine Erteli Hapis Cezasının Aynen İnfazına Yönelik Verilecek Olan Kara

    Denetim Süresinde Yeni Suç İşlenmesi Üzerine Erteli Hapis Cezasının Aynen İnfazına Yönelik Verilecek Olan Karar, Hükmün İnfazına İlişkin Olması Nedeniyle Duruşma Açılmaksızın Dosya Üzerinden Verilebilecek Kararlardandır (Yargıtay 1. Ceza Dairesi ESAS 2017/3667 KARAR 2018/321) Nitelikli...