itirazın iptali

 1. Yargı Kararları

  Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali / İhtiyati Haciz Talep Eden, Para Borcunun Alacaklısı Olduğu

  Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali / İhtiyati Haciz Talep Eden, Para Borcunun Alacaklısı Olduğunu, Borcun Rehinle Temin Edilmediğini ve Borcun Vadesinin Gelmiş Olduğunu Yaklaşık Olarak Mahkemeye Kanaat Getirecek Tarzda İspat Etmek Durumundadır (İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12...
 2. Yargı Kararları

  23.HD Eksik ve Ayıplı İmalatı Bulunan Bir İnşaatı, Arsa Sahibi Teslim Almaya Zorlanamaz

  Eksik ve Ayıplı İmalatı Bulunan Bir İnşaatı, Arsa Sahibi Teslim Almaya Zorlanamaz (YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/1917 KARAR 2019/513) Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi...
 3. Yargı Kararları

  Ticari Nitelikte Alım Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine İtirazın

  Ticari Nitelikte Alım Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine İtirazın İptali (İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 35. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/3547 KARAR 2019/149) Dairemizde bulunan istinaf başvurusunun yapılan açık incelemesi sonunda, İstinaf isteminde...
 4. Yargı Kararları

  23.HD Kayıt Kabul Davalarının Maktu Harç ve Maktu Vekâlet Ücretine Tabi Olduğu

  Kayıt Kabul Davalarının Maktu Harç ve Maktu Vekâlet Ücretine Tabi Olduğu / Müflis Şirket Hakkında Açılan İtirazın İptali Davasının Yargılaması Devam Ederken Şirket Hakkında İflas Kararı Verildiği (YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ ESAS 2017/1979 KARAR 2018/542) Taraflar arasındaki itirazın iptali...
 5. Yargı Kararları

  10.HD İtirazın İptali Kararının Davacı Vekili Tarafından Hiçbir Temyiz Sebebi Gösterilmeksizin Temyiz Edildiğinden

  İtirazın İptali Kararının Davacı Vekili Tarafından Hiçbir Temyiz Sebebi Gösterilmeksizin Temyiz Edildiğinden Temyiz Talebinin Reddi İle Disiplin Para Cezası İle Cezalandırılması (YARGITAY 10. Hukuk Dairesi ESAS 2015/15316 KARAR 2017/4004) Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece...
 6. Yargı Kararları

  19.HD Satış İlişkisinde Alacağın Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine İtirazın İptali / Davacı Defterlerinin Tek

  Satış İlişkisinde Alacağın Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine İtirazın İptali / Davacı Defterlerinin Tek Başına İddianın Kanıtı Olamayacağı Dava, satış ilişkisinde alacağın tahsili için başlatılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir. Kural olarak satıcı mal teslimini kanıtlamak...
 7. Yargı Kararları

  HB İcra ve İflas Kanunu’nun Değişik m 67'ye Göre İtirazın İptali İstemiyle Açılan Davanın, Adli Yargı Yerinde Çöz

  İcra ve İflas Kanunu’nun Değişik m 67'ye Göre İtirazın İptali İstemiyle Açılan Davanın, Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirketçe kasko sigortalı olan 51 DD.…. plakalı aracın 28.09.2012 tarihinde maddi hasarlı kazaya sebep olduğunu...
 8. Yargı Kararları

  20.HD Site Yönetiminin Aidat Borçları ve İşlemiş Faizleri Olmak Üzere Davalı Aleyhine Başlattığı İcra Takibinin

  Site Yönetiminin Aidat Borçları ve İşlemiş Faizleri Olmak Üzere Davalı Aleyhine Başlattığı İcra Takibinin, Davalının İtirazı Sonucunda Durduğunu Belirterek İtirazın İptali ile Takibin Devamına Karar Verilmesini Talep ve Dava Etmesi Mahkemece KMK'nın 20. maddesi ve yönetim planı gereğince kat...