izale-i şuyu

  1. Yargı Kararları

    20.HD Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Bütünleyici Parçaların Kime Ait Olduğu Konusundaki Uyuşmazlığın Giderilmesi

    Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Bütünleyici Parçaların Kime Ait Olduğu Konusundaki Uyuşmazlığın Giderilmesi İstenmesi Halinde Paydaşa Görevli Mahkemede Dava Açmak Üzere Uygun Süre Verilmelidir (YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ ESAS 2019/2067 KARAR 2019/4067) Taraflar arasındaki davanın yapılan...