izinsiz görüntülerin kayda alınması

  1. Yargı Kararları

    12.CD Kasten Yaralama / Görüntü veya Seslerin Kayda Alınması Suretiyle Özel Hayatın Gizliliğini İhlal

    Kasten Yaralama / Görüntü veya Seslerin Kayda Alınması Suretiyle Özel Hayatın Gizliliğini İhlal / Görüntü veya Seslerin İfşa Edilmesi Suretiyle Özel Hayatın Gizliliğini İhlal 1- Kasten yaralama suçundan dolayı TCK'nın 86/2, 62, 52/2-4. maddeleri gereğince mahkumiyet 2- Görüntü veya seslerin...
  2. Yargı Kararları

    4.HD Apartman Girişine Kamera Konulmak Suretiyle İzinsiz Görüntülerin Kayda Alınması Sebebiyle Özel Hayatın

    Apartman Girişine Kamera Konulmak Suretiyle İzinsiz Görüntülerin Kayda Alınması Sebebiyle Özel Hayatın Gizliliğinin İhlal Edildiği İddiası / Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği Katılanın da katıldığı apartman yönetimin aldığı karar doğrultusunda apartmana takılan kameraların dosya...