kadastro tespiti

  1. Yargı Kararları

    Askı İlan Süresinde Açılan Kadastro Tespitine İtiraz / İstinaf İçin Kesinlik Sınırı

    Askı İlan Süresinde Açılan Kadastro Tespitine İtiraz / İstinaf İçin Kesinlik Sınırı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 352.maddesi uyarınca dosya incelendi. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı dava dilekçesinde özetle; ...ili ...ilçesi ...Köyü'nde yapılan kadastro çalışmaları sırasında ham...
  2. Yargı Kararları

    20.HD Kadastro Tespitine İtiraz / Orman Araştırması / Stereskopik Üç Boyutlu İnceleme

    Kadastro Tespitine İtiraz / Orman Araştırması / Stereskopik Üç Boyutlu İnceleme Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay'ca incelenmesi Hazine ve Orman Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz...