kadastro

  1. Yargı Kararları

    20.HD Kadastro Tespitine İtiraz / Orman Araştırması / Stereskopik Üç Boyutlu İnceleme

    Kadastro Tespitine İtiraz / Orman Araştırması / Stereskopik Üç Boyutlu İnceleme Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay'ca incelenmesi Hazine ve Orman Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz...
  2. Yargı Kararları

    16.HD Kadastro Sırasında Tespit Harici Bırakılan Taşınmazın Zamanaşımı Zilyetliği Sebebiyle Tescil İstemi

    Kadastro Sırasında Tespit Harici Bırakılan Taşınmazın Zamanaşımı Zilyetliği Sebebiyle Tescil İstemi Dava, kadastro sırasında tespit harici bırakılan taşınmazın kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği sebebiyle tescili istemine ilişkindir. Kadastro sırasında tescil harici bırakılan taşınmazlar...