kambiyo senedine mahsus icra yolu

  1. Yargı Kararları

    12.HD Kambiyo Takibi, Borç Kısmen veya Tamamen Kabul Edilmiş İse Kambiyo Vasfında Olup Olmadığı Tartışılamaz

    Kambiyo Takibi, Borç Kısmen veya Tamamen Kabul Edilmiş İse Kambiyo Vasfında Olup Olmadığı Tartışılamaz (YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/13678 KARAR 2018/9457) Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle...
  2. Yargı Kararları

    3.HD Gayri Resmi Evlenmenin Teminatı Olarak Verilen Evlenme Güvence Senedinin Hukuka ve Ahlaka Aykırı Bir Amaç

    Gayri Resmi Evlenmenin Teminatı Olarak Verilen Evlenme Güvence Senedinin Hukuka ve Ahlaka Aykırı Bir Amaç İçin Verildiği ve Senede İtibar Edilmeyeceği Gözetilerek Davanın Reddi Gerekir (YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/17924 KARAR 2018/4924) Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece...