kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu

  1. Yargı Kararları

    12.HD Öğretmenlerin Ek Ders Ödemelerinin de Maaş Gibi Tamamen Haczedilemeyeceği / Ek Ders Ödemlerinin

    Öğretmenlerin Ek Ders Ödemelerinin de Maaş Gibi Tamamen Haczedilemeyeceği / Ek Ders Ödemlerinin Haczine Verilen Muvafakatin Geçersizliği Nedeniyle İptali İstemi YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2015/27694 KARAR NO: 2016/4598 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti...
  2. Yargı Kararları

    12.HD İcra Dosyasında İmzalanmış Bir Talep Mevcut Olsa da, Söz Konusu Talebin İcra Müdürlüğünce Kabul Edildiğine veya Görüldüğüne Dair Herhangi Bir Kayıt Me

    İcra Dosyasında İmzalanmış Bir Talep Mevcut Olsa da, Söz Konusu Talebin İcra Müdürlüğünce Kabul Edildiğine veya Görüldüğüne Dair Herhangi Bir Kayıt Mevcut Değilse Bu Talebin Yapıldığı Kabul Edilmeyeceği Gibi Dikkate Alınmaz YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2017/5911 KARAR NO: 2017/11275...