kambiyo senetlerine özgü haciz yolu

  1. Yargı Kararları

    12.HD Kambiyo Takibi, Borç Kısmen veya Tamamen Kabul Edilmiş İse Kambiyo Vasfında Olup Olmadığı Tartışılamaz

    Kambiyo Takibi, Borç Kısmen veya Tamamen Kabul Edilmiş İse Kambiyo Vasfında Olup Olmadığı Tartışılamaz (YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/13678 KARAR 2018/9457) Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle...
  2. Yargı Kararları

    12.HD Alacaklının Satıştan Vazgeçmesi ve Haczin Düşmesi Halinde Haciz Harçsız Kaldırılır

    Alacaklının Satıştan Vazgeçmesi ve Haczin Düşmesi Halinde Haciz Harçsız Kaldırılır YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/20216 KARAR NO: 2017/3502 KARAR TARİHİ: 09.03.2017 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi...