kambiyo takibi

 1. Yargı Kararları

  12.HD Kambiyo Takibi, Borç Kısmen veya Tamamen Kabul Edilmiş İse Kambiyo Vasfında Olup Olmadığı Tartışılamaz

  Kambiyo Takibi, Borç Kısmen veya Tamamen Kabul Edilmiş İse Kambiyo Vasfında Olup Olmadığı Tartışılamaz (YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/13678 KARAR 2018/9457) Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle...
 2. Yargı Kararları

  19.HD Menfi Tespit Davası / Araç Kiralama İçin Yapılan Sözleşme İle Bütün Olan Senedin Sözleşmeden Kesilerek Kambiyo

  Menfi Tespit Davası / Araç Kiralama İçin Yapılan Sözleşme İle Bütün Olan Senedin Sözleşmeden Kesilerek Kambiyo Takibi Yapılması (YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ ESAS 2010/13649 KARAR 2011/5334) Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı...
 3. Yargı Kararları

  HGK Teminat Senedi Olarak Verilen Bononun Ön ve Arka Yüzünde Sadece "Teminat Senedidir" İbaresinin Yazılı Olması

  Teminat Senedi Olarak Verilen Bononun Ön ve Arka Yüzünde Sadece "Teminat Senedidir" İbaresinin Yazılı Olması, Ancak Neyin Teminatı Olduğu Belirtilmemişse Kambiyo Vasfını ve Kambiyo Takibini Etkilemez Taraflar arasındaki “borca itiraz” isteminden dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara Batı İcra...