kamularştırma

  1. Yargı Kararları

    Yerel Yönetimlerin Acele Kamulaştırma Yetkisine Bir Bakış 2602-232X

    Konumuza geçmeden evvel mülkiyet hakkı kavramını izah etmek gerekmektedir. Zira kamulaştırma, kanunların verdiği yetkiye dayanılarak mülkiyet hakkına yapılan bir müdahale şeklidir.Mülkiyet, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde tahsis edilen sahipliktir ve bu sahip olma hali öyle güçlü bir...