kamulaştırma amacı dışı tasarruf

 1. Yargı Kararları

  18.HD Kamuşlaştırılan Ancak İmar Planları Değiştirilerek Kamulaştırma Amacı Dışında Tasarruflara Konu Edilen Taşınma

  Kamuşlaştırılan Ancak İmar Planları Değiştirilerek Kamulaştırma Amacı Dışında Tasarruflara Konu Edilen Taşınmazlarla İlgili Olarak Uğranılan Zararın Tazmini ve Geri Alma Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 22. maddesi gereğince tapu iptali ve tescil veya fazlası saklı kalmak kaydıyla 1000...
 2. Yargı Kararları

  18.HD Kamuşlaştırılan Ancak İmar Planları Değiştirilerek Kamulaştırma Amacı Dışında Tasarruflara Konu Edilen Taşınma

  Kamuşlaştırılan Ancak İmar Planları Değiştirilerek Kamulaştırma Amacı Dışında Tasarruflara Konu Edilen Taşınmazlarla İlgili Olarak Uğranılan Zararın Tazmini ve Geri Alma Davacı taraf dava dilekçesinde, davalı idarece kamulaştırılan dava konusu taşınmazın kendilerine tebligat yapılmadan üçüncü...
 3. Yargı Kararları

  5.HD Kamuşlaştırılan Ancak İmar Planları Değiştirilerek Kamulaştırma Amacı Dışında Tasarruflara Konu Edilen Taşınma

  Kamuşlaştırılan Ancak İmar Planları Değiştirilerek Kamulaştırma Amacı Dışında Tasarruflara Konu Edilen Taşınmazlarla İlgili Olarak Uğranılan Zararın Tazmini ve Geri Alma Taraflar arasındaki kamulaştırma yolu ile idareye devredilen ancak, davalı tarafından imar planları değiştirilerek...