kamulaştırma bedelinin tespiti

  1. Yargı Kararları

    5.HD BAM'nce İlk Derece Mahkemesinden Verilen Kararın Faize İlişkin Bölümünde Kanunun Olaya Uygulanmasında Hata

    BAM'nce İlk Derece Mahkemesinden Verilen Kararın Faize İlişkin Bölümünde Kanunun Olaya Uygulanmasında Hata Edildiği Gerekçesiyle Yapılan Düzeltmenin Yeniden Esas Hakkında Hüküm Kurulmak Suretiyle Yapılması Gerektiği Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma...
  2. Yargı Kararları

    5.HD Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Davasının Amacının Haklı ve Haksızı Tespit Etmek Olmadığından Vekil

    Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Davasının Amacının Haklı ve Haksızı Tespit Etmek Olmadığından Vekil İle Temsil Edilen Her İki Taraf İçin de AAÜT Uyarınca Ayrı Ayrı Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi İsabetlidir Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma...