kar payının tespiti

  1. Yargı Kararları

    11.HD Limited Şirketlerde Kâr Payı Talep Etme / Kâr Payının Tespiti İle Tahsili / Şirketin Tasfiyesi

    Limited Şirketlerde Kâr Payı Talep Etme / Kâr Payının Tespiti İle Tahsili / Şirketin Tasfiyesi (YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/14687 KARAR 2018/7407) ÖZET: Asıl dava, davacının kâr payının tespiti ile tahsili, manevi tazminat, şirketten olan alacaklarının tahsili ve şirketin tasfiyesi...